MentorNetværk om mentoring

                                                                                  - lederudvikling på tværs af virksomheder

 

"Hele ordningen er gennemarbejdet og meget vel tilrettelagt. Man kommer nærmest flyvende fra start med god energi og stor lyst til at mødes. Virkelig dejligt."

Mentor 2017"Godt program,  som er op til Mentee og mentor at lykkes med."

Mentor 2018 

MentorNetværks forståelse af mentoring

 

Mentorskab på tværs er en udviklende, lærende relation mellem mentee og en udefra kommende mentor, og det friske pust udefra giver et ekstra bidrag til mentees udvikling. Det er en del af pointen i MentorNetværks lederudvikling på tværs af virksomheder.


Når vi matcher mentee med mentor er det med forventning om, at de to parter indgår i en samskabende lærende proces, der er givende for begge parter. Det lykkes, når de gensidige forventninger mødes, og først og fremmest når især mentee forstår, at forudsætningen for at læring bliver mulig er, når hun tør "blotte" sig og åbent diskutere såvel successer som fiaskoer.

 

Mentorsamtalens værktøjskasse er et udpluk af metoder fra mange andre professionelle samtaler: coaching, supervision, instruktion, rådgivning og ikke mindst deltagernes levede erfaringer og sunde fornuft. Men de er kun redskaber for et lærende

menneske, der er dannet/modigt/nysgerrigt nok til at være til stede for en anden på den udviklingsrejse, der er startet med ønsket om at ville indgå i et mentorforløb. Den væsentligste forudsætning for succes for begge parter er erkendelsen af gensidigheden i

forholdet og at begge tager farve af samtalerne, som i gode udgaver ændrer livet for begge parter.

 

Mentorrelationen har eksisteret til alle tider i den menneskelige historie. Den har forskellige betegnelser i forskellige kulturer, men essentielt er indholdet i og ønsket til relationen den samme: at lære af en erfaren. Derfor findes der heller ikke nogen egentlig mentoruddannelse, og der gives heller ikke noget certifkat eller diplom for deltagelse i kurser/introduktioner til mentoring.